Jenter og Data

Atle Frenvik Sveen atlefren at stud.ntnu.no
Mon Mar 7 23:48:03 2005Tollef Fog Heen wrote:

> Argumentet med at «det er ingen som hindrer guttene i å gjøre noe
> tilsvarende» holder ikke all den tid Jenter og Data får betydelige
> overføringer fra NTNU for å holdes i live -- det er ingenting som
> tilsier at et tilsvarende initiativ for gutter vil få noe som helst
> støtte -- antakeligvis tvert i mot.
                                    

Skjønner ikke helt hvorfor en organisasjon/gruppe med navnet "jenter og
data" skal gi mattehjelp? Meg bekjent finnes det mange mattetilbud som er
åpne for alle, først av alt stud-ass-opplegget, matteverksted nesten hver
kveld, lørdagsverksted og før eksamen i vinter dro man i gang
fredagsverksted i tillegg (matte 1 that is) 

Så hvorfor skal en organisasjon som fokuser på jenter og data gi
mattehjelp til jenter som tar datafag? Såklart skjønner jeg at det ikke er
dumt å prøve å motivere jenter til å studere datafag, men hva har skjedd
med tanken om beste menneske til beste jobb? Hvis det er slik at mange
jenter på datalinjer sliter så mye med matte at de må ha enda mer hjelp
enn det ordinære tilbudet kan man vel lure på hvorfor de skal gå linjer
med matte i fagsirkelen.. (skal vel ikke skryte på meg å være noen kløpper
i matte jeg heller, men synes fortsatt det er et poeng)

og ja, tviler sterkt på at en organisasjon ved navn gutter og data hadde
fått mye støtte... og synd er det... likestilling over alt! sånn ps
kvinnedagen, når er mannsdagen?