Her kan en melde seg på Sosiallista for SwingCats - Swingklubben på Bikubå

 

Bruk av lista

Denne lista brukes til sosiale aktiviteter eller andre gode danseideer som en ønsker å dele med andre. Her kan alle sendes informasjon til dansemiljøet, om for eksempel fjellturer, dans på byen, sosial pizza samling, teater, kino m.m.

For å sende en epost til medlemmene av lista, send en epost til sosial(at)swingcats.no. (at)=@

 

Her melder en seg på lista

Subscribe to Swingcats-sosial by filling out the following form.

  Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Dette er en skjult liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer kun er tilgjengelig for listeadministratoren.
  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  

Swingcats-sosial Subscribers
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for listens administrator.)

Skriv inn administratoradresse og passord for å se listen over medlemmer:

Administratoradresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen Swingcats-sosial), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten Swingcats-sosial administreres av swingcats-sosial-owner at list.pvv.org
Administrativ side for Swingcats-sosial (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på list.pvv.org

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Programmert i Python GNU's Not Unix Debian Powered