Påmelding til epostlista Hva-Skjer

 

Epostlista Hva-Skjer

Epostlista Hva-skjer brukes av SwingCats - Swingklubben på Bikubå - til å sende ut danserelatert informasjon. For eksempel informasjon om kurs og arrangementer som tenkes å være av interesse. Det er kun noen utvalgte som kan sende epost til lista, men alle som vil kan melde seg på lista.

 

Her melder en seg på lista

Subscribe by filling out the following form.

  Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Dette er en skjult liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer kun er tilgjengelig for listeadministratoren.
  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.

  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  

For medlemmer av lista
For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen SwingCats), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten SwingCats administreres av swingcats-owner at list.pvv.org
Administrativ side for SwingCats (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på list.pvv.org

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Programmert i Python GNU's Not Unix Debian Powered