Informasjon om epostlista taize-norge

Informasjonsliste for Taizé-venner i Norge

Om taize-norge / About this mailing list

Denne epostlista brukes til å spre informasjon om Taizé-relaterte arrangement og nyheter til venner av Taizé i Norge. Lista er moderert og ikke ment å være ei diskusjonsliste. Kun epost som kan tenktes å ha informasjonsverdi for Taizé-venner i Norge vil bli sendt ut. Lista er altså sperret for søppelmail.

This is a mailing list for information on Taizé-related events and news of potential interest to Norwegian friends of Taizé. Posting to the list is moderated.

Korleis melde seg på?

Du kan melde deg på taize-norge ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor.

Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Dette er en skjult liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer kun er tilgjengelig for listeadministratoren.
Din epostadresse:  
Navn (valgfritt):  
Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det.

Ønsket passord:  
Ønsket passord en gang til:  
Velg språk for meldinger:  

Korleis endre innstillingar eller melde seg av?

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen taize-norge), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din

Korleis sende meldingar til taize-norge

Epost til lista går via listeredaktørene, og har du informasjon du ønsker å sende ut til lista bruker du adressen taize-norge@list.pvv.org. I løpet av noen dager vil du få beskjed om eposten din blir videresendt eller ikke.

Om arkivering

Epostane sendt til lista er lagra i eit arkiv. Klikk her for å sjå arkivet.


Epostlista taize-norge administreres av Andreas Hilmo Grandy-Teig.
Epost angående lista kan sendes til listeadressen, evt. ved å føye til "-OWNER" mellom taize-norge og @.
Administrativ side (krever innlogging)